nurse

नर्सिङ क्रेज

नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक होला ? यसको कुनै आंकलन गरिएको छैन ।  एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, प्रत्येक १० हजार जनसंख्या बराबर २३ जना यस्ता