Gender Bias Without Borders

GENDER BIAS WITHOUT BORDERS

GENDER BIAS WITHOUT BORDERS The purpose of this study was to examine the prevalence and nature of female characters in popular films from 11 countries

No Picture

Women, Peace and Restructuring

Women, Peace and Restructuring Defining the Public Agenda and Strengthening Constituencies for Peace and Reform in Nepal Authors: Anju Chhetri, Manju Thapa & Kulmani Gyawali

Pages from Sustainable Development Goal-2030 (in Nepali)

दिगो विकास लक्ष्य- २०३०

  संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले गत २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामा सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा उपलक्ष्यहरू पारित

unwomen

महिलाका सुविधा सम्बन्धी सूचना

http://www.un.org.np/sites/default/files/Suchana%20Aayog%20final%20file%20Asar%2029%202073_0.pdf प्रस्तुत पुस्तिकामा नेपालको संविधान र कानुनमा विद्यमान महिलाका लागि लक्षित आर्थिक सहुलियत तथा सुविधाका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई चित्रित गरिएको छ । साथै महिला लक्षित